Privacy Statement   “ALGEMEEN” Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Johnbronkhorst.nl/.com spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin johnbronkhorst.nl/.com als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan johnbronkhorst.nl/.com niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. johnbronkhorst.nl/.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. De website van Johnbronkhorst.nl/.com bevat de mogelijkheid om zowel door Johnbronkhorst.nl/.com ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Johnbronkhorst.nl/.com geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Johnbronkhorst.nl/.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid. De Johnbronkhorst.nl/.com site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van johnbronkhorst.nl/.com liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Johnbronkhorst.nl/.com. Johnbronkhorst.nl/.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Johnbronkhorst.nl/.com geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Johnbronkhorst.nl/.com aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Johnbronkhorst.nl/.com vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Johnbronkhorst.nl/.com en Johnbronkhorst.nl/.com geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Johnbronkhorst.nl/.com. Tevens is Johnbronkhorst.nl/.com niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Johnbronkhorst.nl/.com die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Johnbronkhorst.nl/.com in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. “PORTFOLIO/INHOUD” Johnbronkhorst.nl/.com helpt door middel van zijn belangenverenging om voor de opdrachtgever zonder winst een eenvoudige website te realiseren. De opdrachtgever betaalt puur en alleen de gemaakte gebruikskosten, deze kunnen als de opdrachtgever het wilt gespecificeerd worden. De websites welke staan vermeld onder de portfolio zijn allen (vrijwillig) gemaakt. Johnbronkhorst.nl/.com vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Johnbronkhorst.nl/.com en Johnbronkhorst.nl/.com geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze sites die gemaakt zijn door Johnbronkhorst.nl/.com. Tevens is Johnbronkhorst.nl/.com niet aansprakelijk voor eventuele virussen op deze sites of de server van Johnbronkhorst.nl/.com die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Johnbronkhorst.nl/.com in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren op mijn eigen sites, beheerde sites en op de sites die vermeld staan onder portfolio of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. Wij kunnen geen garantie stellen voor de inhoud verschaft door de gebruikers op mijn eigen sites, beheerde sites en op de sites die vermeld staan onder portfolio. Door akkoord te gaan met deze disclaimer vrijwaart u ons van enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites. Het betreft hierbij de accuraatheid, legaliteit of fatsoen van de verstrekte informatie, materiaal of andere inhoud op mijn eigen sites, beheerde sites en op de sites die vermeld staan onder portfolio. Verder indien er een conflict gaande is met de opdrachtgever, of een door een Johnbronkhorst.nl/.com gemaakte of (mede) beheerde website, zo ook als de website offline moet worden gehaald, is Johnbronkhorst.nl/.com genoodzaakt om EUR 1.000,00 in rekening te brengen voor de gemaakte onkosten en om Johnbronkhorst.nl/.com vrij te pleiten van enige blaam. Tevens is Johnbronkhorst.nl/.com in staat als het bedrag niet binnen 14 dagen wordt voldaan om een incassobureau in te schakelen, waarvan de incassokosten ook zijn voor diegene waarvoor Johnbronkhorst.nl/.com een website gemaakt heeft. Tevens zal Johnbronkhorst.nl/.com dit vermelden op zijn eigen website c.q. op de website die hij heeft gemaakt. Ook zal er in diverse (week)kranten een persbericht komen, waarin Johnbronkhorst.nl/.com aangeeft dat er een conflict gaande is met zijn opdrachtgever of een door Johnbronkhorst.nl/.com gemaakte of (mede) beheerde website. “CD/DvD/USB”   Johnbronkhorst.nl/.com helpt door middel van zijn belangenverenging om voor de opdrachtgever zonder winst videobanden of foto’s over te zetten op DvD/USB. De opdrachtgever betaalt puur en alleen de gemaakte gebruikskosten, deze kunnen als de opdrachtgever het wilt gespecificeerd worden. Johnbronkhorst.nl/.com aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verkregen videobanden/apparatuur van een opdrachtgever. Johnbronkhorst.nl/.com vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege het niet functioneren van de door Johnbronkhorst.nl/.com gemaakte CD/DvD/USB. Johnbronkhorst.nl/.com geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de CD/DvD/USB. Tevens is Johnbronkhorst.nl/.com niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de CD/DvD/USB. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Johnbronkhorst.nl/.com in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de CD/DVD/USB t.b.v. de opdrachtgever of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. Johnbronkhorst.nl/.com zal na elke dienst die Johnbronkhorst.nl/.com bewezen heeft sowieso het daarvoor gestelde bedrag in rekening brengen, indien daar een conflict gaande over is met de opdrachtgever, door een door Johnbronkhorst.nl/.com gemaakte CD/DvD/USB, is Johnbronkhorst.nl/.com genoodzaakt om EUR 100,00 in rekening te brengen als schadevergoeding en om Johnbronkhorst.nl/.com vrij te pleiten van enige blaam. Tevens is Johnbronkhorst.nl/.com in staat als het bedrag niet binnen 14 dagen wordt voldaan om een incassobureau in te schakelen, waarvan de incassokosten zijn voor de opdrachtgever en dus niet voor Johnbronkhorst.nl/.com. Ook zal er in diverse kranten een persbericht komen, waarin Johnbronkhorst.nl/.com aangeeft dat hij een incassobureau heeft ingeschakeld tegen de desbetreffende opdrachtgever. “GASTEN/VRIENDENBOEK Johnbronkhorst.nl/.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het gasten/vriendenboek op zijn gemaakte sites. Indien je problemen hebt met teksten of opmerkingen in het gasten/vriendenboek, kan je contact op te nemen met de webmaster van het gasten/vriendenboek. Vermeld daarbij de volgende gegevens: ·         Je naam. ·         De tekst die je op het gasten/vriendenboek hebt aangetroffen. ·         Een omschrijving van het probleem dat je hebt met de tekst. Je ontvangt dan normaliter binnen enkele dagen bericht van ons. Zonder bovengenoemde informatie wordt je bericht niet in behandeling genomen. Alle berichten in het gasten/vriendenboek vallen onder het intellectuele eigendom van Johnbronkhorst.nl/.com. Johnbronkhorst.nl/.com heeft de inhoud van de berichten niet gecontroleerd. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons dit mailen. Door de geleverde diensten van Johnbronkhorst.nl/.com gaat u automatisch akkoord met onderstaande punten: 1. Niet geshockeerd bent van informatie die van grafische en/of harde aard zijn. 2. Ons op generlei wijze verantwoordelijk houdt voor de totale inhoud van deze Privacy Verklaring. 3. Met de inhoud van deze Privacy Verklaring.
© johnbronkhorst.nl